Botronic elektronika: projektovanje i proizvodnja elktronskih sklopova sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronikplus@gmail.com
Sajt je namenjen iskljucivo srednje i visoko obrazovanim kadrovima iz oblasti elektronike i elektrotehnike (inzenjeri, tehnicari, elektricari). Prateca dokumentacija proizvoda je na navedenom nivou znanja i obrazovanja iz ove oblasti. Eventualne dodatne informacije podrazumevaju pomenuti nivo znanja. Zahvaljujemo Vam na razumevanju.

Proizvodno-prodajni program po oblastima:

Panelno kuciste 48x96x80mm - panel procesori

Botronic: Panelni procesori

VREME: Digitalni tajmeri-vremenski relei, vremenski procesori, vremenske upravljacke jedinice...

BROJACI: Programabilni BROJACI impulsa/komada, programabilni OBRTOMERI-FREKVENCMETRI...
TEMPERATURA: Termostati, termoregulatori i termoprocesori, termo senzorske sonde - upravljanje i kontrola temperature i preko PC racunara
VLAGA: Regulatori vlage, Relativna vlaznost vazduha + temperatura: merenje i regulacija
PRITISAK/VAKUM: Senzori, regulatori, merenje i regulacija pritiska/vakuma...
STRUJA, NAPON, MREZNI NAPON: merenje, prikaz, kontrola, regulacija, 4-20mA, 0-5(10)V...
TEZINA-SILA: senzori tezine (opteretne celije), elektronske vage sa programina za doziranje, pakovanje...
EL. SNAGA-DIMERI: Monofazni regulatori snage (DIMERI), broja obrtaja motora, snage dozirnih vibratora...
DC NAPON: PWM regulatori DC napona, LED rasvete, obrtaja-snage el. motora iz auto-programa 12/24Vdc...
PROTOK: senzori, merenje i regulacija protoka tecnosti...
GAS: gas-detektori/alarmni, detekcija kvaliteta vazduha (amonijak, ugljen monoksid/dioksid, benzin, alkohol, dim...)
SUSARE: Procesori za kontrolu procesa susenja testenina, voca, bilja...: SusaraProcesor61 - SusaraProcesor65
FARME: Procesori za kontrolu i upravljanje u FARMAMA, UZGAJALISTIMA, (pilici, zivina, svinje i sl.)
 

Serija P36 - Panelno kuciste 36x72x80mm - minijaturna panelna izvedba
Botronic - Panel3672 TEMPERATURA: digitalni termostati i termoregulatori... -- MTR100A
VLAZNOST VAZDUHA (i temperatura): MHT201
REGULACIJA DC NAPONA: DC Programabilni Voltmetri - PWM kontroleri: regulacija DC napona/snage potrosaca, el.-motora: MDCR5
VAKUM - PRITISAK: Regulatori VAKUMA sa senzorom
 

SMS Kontroleri - upravljanje, merenje i komunikacija SMS porukama...
Upravljanje SMS porukama Serija BSR-SIM800-SmsKontroleri: industrija, farme, vikendice-grejanje, navodnjavanje, temperaturni i tihi alarmi...
Novo: Serija BSR600-SmsKontroleri - sa vecim brojem ulaza/izlaza (pcb ArdunoNano+SIM800L): BSR600 serija
SmsVaga BGV1: SMS kontrola proizvodnje meda, za pcelare, kontrola stanja tezine-prirasta proizvedenog meda na terenskim lokacijama, interno aku napajanje, alarmna zastita-dojava...
 
 

novo BARD serija: Radio (RF) komunikacija, merenje, akvizicija i upravljanje daljinskih uredjaja sa PC racunara - komunikacija radio signalom dometa preko 300m (nije WiFi - internet konekcija nije potrebna) - Arduino osnova...

BARD1120A Radio (RF) kontrolerski komplet za daljinsko merenje do 4 temperature i akvizicijom mernih podataka na PC racunaru...

Upravljanje preko PC racunara

BARD1100A: Radio (RF) kontrolerski komplet za daljinsko upravljanje do 6 potrosaca (6 relejnih izlaza) sa PC racunara...
BARD1120A: Radio (RF) kontrolerski komplet za daljinsko merenje do 4 temperature i akvizicijom mernih podataka na PC racunaru...
 
 
 
zatvaranje programa: BPK-Kontroleri: kontrola upravljanje i akvizicija preko PC racunara...

Elektronski kontrolno-zastitni elementi - elektronski relei i oprema:
Botronic: elektronski releji Kontrolno-zastitni relei: zastita od ispada-nestanka faznih napona...
Detektori-senzori nivoa: (vode) i elektronske nivo-sklopke...
Posebni-namenski elektronski relei: Vidi vise...
 
 

Procesorski uredjaji i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u zivotinjskim i biljnim farmama-uzgajalistima :
Botronic: Procesorska oprema za farme Procesori upravljani mernom temperaturom ili relativnom vlagom vazduha u kontrolisanom prostoru
Procesori upravljani temperaturom i relativnom vlagom vazduha...
Sigurnosno-zastitno-alarmni SMS dojavni sistemi sa trenutnom dojavom anomalija na mobilni telefon
 
 

ostalo...

Ovaj sajt se dopunjava dnevno/nedeljno te Vas molimo za cesce posete. Hvala