Botronic
projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja
Botronik-elektronika
tel: 021 462-147 -- 064 266-4-273 -- 21208 Sr. Kamenica\Novi Sad -- SERBIA


PELET: TermoRegulatori+Tajmeri za impulsno doziranje goriva (PELET i druge vrste goriva) zavisno od merne temperature i kontrolnog ulaza bez/sa kontrolom rada-broja obrtaja monofaznog el. motora ventilatora

Opis: Oscilovanje podesivim trajanjem impulsa/pauze (aktivan izlaz za vreme trajanja impulsa) zavisno od stanja 1-2 merne temperature sa 1-2 nezavisne termo-sonde. Prekoracenjem zadatih temperatura uredjaj staje sa radom. Razvijen za impulsno doziranje cvrstog/tecnog goriva (peleta i sl.) Mogucnost podesavanja impulsa/pauze i zadavanje granicnih temperatura -10/+100C. Model PELET1A sa dodatnim izlazom za kontrolu rada ventilacije. Model PELET3 ima izlaz za regulacioni pogon monofaznog el. motora - ventilatora sa mogucnoscu podesavanja snage-broja obrtaja motora zavisno od rezima rada uredjaja (PILOT/GLAVNO GREJANJE)...
Karakteristike: Potrosnja:2VA Kapacitet prikaza: 999(3 cifre) Izlaz: Relejni (preklopni) max 5A/220V
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x 70mm
Primena: Doziranje peleta-uglja-prpe-ulja i sl. zavisno od kontrolisanih temperatura..

Termo-Senzorska-Sonda: Tip:Digitalni senzor temperature-DS18, velika merna preciznost-tacnost 0.3C, rezolucija merenja-zadavanja-prikaza na ekranu: 0,1C, radni opseg: -10/+100C, merni opseg: -50/+125C, kuciste: vodootporno sa prikljucnim kabelom duzine 1m. Kabel se do vise desetina metara moze produziti standardnim 3-zilnim kabelom

Spoljnji Regulacioni monofazni SSR elemenat (za model PELET3): Tip: SharpSSR-8A, za radne struje regulisanog potrosaca-motora-ventilatora vece od 1A potrebna je montaza na adekvatan hladnjak, max radna struja 5(8)A.

 

Proizvodni Modeli-tipovi (klikni na oznaku modela za pdf uputstvo):

Botronic.rs
Botronic.rs
PELET1-TermoRegulator+Tajmer za kontrolu doziranja metodom impuls/pauza kontrolisan mernom temperaturom i spoljnjim kontaktom. Primene: za grejanje-doziranje cvrstog i tecnog gorina - PELET, ugalj, drvo-prpa, briketi, ulje.
Komplet sadrzi: uredjaj, termo-senzorsku sondu sa prikljucnim kabelom i uputstvo
60€

Botronic.rs
Botronic.rs
PELET1A-TermoRegulator+Tajmer sa 2 relejna izlaza (poboljsana verzija PELET1): Izlaz1: rad u impulsnom rezimu rada (doziranje) a izlaz2 konstantni rad (ventilator) zavisno od zadatih parametara i kontrolisan mernom temperaturom i spoljnjim kontaktom. Primene: za grejanje-doziranje cvrstog i tecnog gorina - PELET, ugalj, drvo-prpa, briketi, ulje.
Komplet sadrzi: uredjaj, termo-senzorsku sondu sa prikljucnim kabelom i uputstvo
70€

Botronic.rs
Botronic.rsBotronic.rs
PELET2-TermoRegulator+Tajmer za kontrolu doziranja metodom impuls/pauza kontrolisan sa 2 merne temperature i spoljnjim kontaktom. Primene: za grejanje-doziranje cvrstog i tecnog gorina - PELET, ugalj, drvo-prpa, briketi, ulje...
Komplet sadrzi: uredjaj, 2x termo-senzorsku sondu sa prikljucnim kabelom i uputstvo
80€

Botronic.rs
Botronic.rsBotronic.rs
PELET3-TermoRegulator+Tajmer+BrzinaVentilatora - promenjivo doziranje metodom impuls/pauza zavisno od merne temperature i sa regulacionim izlazom za promenjiv rad-broj obrtaja monofaznog ventilatora zavisno od rezima rada. Primene: za grejanje-doziranje cvrstog i tecnog gorina - PELET, ugalj, drvo-prpa, briketi, ulje...
Komplet sadrzi: uredjaj, termo-senzorsku sondu sa kabelom, spoljnji SharpSSR-8A elektronski regulacioni elemenat za monofazni el. motor ventilatora i uputstvo
100€