Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

MTR100A - MHT201 - MPWM10 - MVP50 - MPP100

Merno - Regulacioni panelni PLC procesori serije M (panelno kuciste 36x72x70mm):

 

Temperatura:

MTR100A: Precizni Digitalni programabilni TERMO regulator sa 2 relejna izlaza (REGULACIJA+ALARM) i digitalnom temperaturnom senzorskom sondom DS18B20

Botronic.rs: Precizni termoregulator sa 2 relejna izlaza i alarmnom funkcijom

Funkcija: Merenje, prikaz i ukljucenje izlaza zavisno od merne TEMPERATURE i izabranog programa rada (grejanje ili hladjenje). Mogucnost zadavanja ALARMNIH granica te ukljucenje drugog izlaza u slucaju prekoracenja zadatih vrednosti...
Regulacija: ON/OFF tipa sa histerezom - zavisno od zadatih vrednosti i izabranog radnog programa (grejanje/hladjenje...
Izvedba: Panelna 36x72mm Prikaz: LED ekran velike vidljivosti
Ostalo: radni temp. opsdeg: -10/+100C, rezolucija prikaza: 0,1C, tacnost: +/-0,3C, isporuka u kompletu sa senzorom (digitalna senzorska sonda DS18B20 - vodootporna sa 1m prikljucnog kabela - mogucnost nastavka do vise desetina metara standardnim tro-zilnim kabelom)
Izlazi: 2x Relejni (radni) 3A/230V
Primene: inkubatori, susare, industrija, klimatizacija, farme, temperaturne alarmne dojave sl.
Proizvodni modeli (klikni na oznaku modela za detaljno PDF uputstvo):
MTR100A-DC: Napajanje 12VDC, DigProg termoregulator sa 2 relejna izlaza (komplet sa senzorskom sondom DS18B20)
40€
MTR100A-AC: Napajanje 220V, DigProg termoregulator sa 2 relejna izlaza (komplet sa senzorskom sondom DS18B20)
50€
   

 

Relativna vlaznost vazduha i Temperatura:

MHT201: Precizni VAGO i TERMO digitalni regulator sa digitalnom senzorskom sondom DHT22 i 2 relejna izlaza

Botronic.rs: Vlago i Termo regulator sa 2 relejna izlaza

Funkcija: Merenje i regulacija temperature i reletivne vlaznosti vazduha u kontrolisanom prostoru sa 2 nezavisna izlaza. Merni opseg: Temp: -10/+80C Vlaga:0-100%RH. Rezolucija: 0,1 Tacnost: 0,5C/2%RH
Regulacija: 2x ON/OFF sa podesavanjem histereze u celom opsegu
Izvedba: Panelna 36x72mm Prikaz: LED ekran velike vidljivosti
Senzorska sonda: DHT22 - na PCB modulu sa klemama za prikljucenje
Produzenje kabela sonde: do par metara standardnim kabelom
Izlazi: 2x relejni radni kontakti za max 3A/220V
Primene: inkubatori, klimatizacija, farme, susare, industrija i sl.
Proizvodni modeli (klikni na oznaku modela za detaljno PDF uputstvo):
MHT201-DC Napajanje 9-15Vdc, DigProg Vlago+Termo regulator sa 2 relejna izlaza + senzorska sonda DHT22
50€
MHT201-AC Napajanje 220V, DigProg Vlago+Termo regulator sa 2 relejna izlaza + senzorska sonda DHT22
60€
   

 

DC napon:

MPWM10: Digitalni PWM kontroler DC napona sa SoftStart funkcijom upravljan komandnim kontaktima...

Botronic.rs: Digitalni PWM kontroler DC napona 0-100% sa spoljnjim komandama

Funkcija: PWM regulacija DC napona 0-100% (snage, broja obrtala el. motora i sl) sa spoljnjim konatakt ulazima
Regulacija: PWM regulacija 0-100% (sa soft-start funkcijom) napona potrosaca ili signalnog PWM izlaza 0-5Vdc
Izvedba: Panelna 36x72mm Prikaz: LED ekran velike vidljivosti
Ostalo: Napajanje: 9-24VDC, direktan pogon do 10A/50Vdc ili verzija sa spoljnjim elementom snage do 80A/500Vdc
Izlazi: Naponski signalni 0-5V/max 20mA + Snazni pwm izlaz sa internog MosFeta do 10A/50V (ili spoljnji MosFet)
Primene: regulacija DC napona, snage potrosaca, broja obrtaja el. motora, za galvanizaciju, HHO generatore, za upravljanje radom potrosaca preko naponskog izlaza 0-5V (frekventni regulatori...) i sl.
Proizvodni modeli (klikni na oznaku modela za detaljno PDF uputstvo):
MPWM10: Napajanje 9-24VDC, digitalni panelni PWM kontroler, signalni izlaz 0-5V + snazni izlaz do 10A/50V
50€
MPWM10+SE80A: Verzija MPWM10 modela sa spoljnjim elementom snage (MOSFET) za potrosace do 80A/500Vdc
80€
   

MVP50: Programabilni DC VOLTMETAR sa 2 relejna izlaza...
Botronic.rs: Programabilni DC voltmetar sa 2 relejna izlaza Funkcija: Merenje, prikaz i ukljucenje izlaza zavisno od mernog DC napona i izabranog programa rada...
Regulacija: zavisno od zadatih vrednosti i izabranog radnog programa...
Izvedba: Panelna 36x72mm Prikaz: LED ekran velike vidljivosti
Ostalo: Napajanje: 9-15VDC
Izlazi: 2x Relejni
Primene: kontrola rada punjaca akumlatora i akumulatorskih stanica, naponska kontrola i alarmna signalizacija, zastita od praznjenja/prepunjavanja akumulatora, zastita DC potrosaca zavisno od vrednosti napona napajanja...
Proizvodni modeli (klikni na oznaku modela za detaljno PDF uputstvo):
MVP50: Napajanje 9-15VDC, Programabilni DC voltmetar (ulazni merni napon 0-50Vdc) sa 2 relejna izlaza
50€
   

 

Vakum ili Pritisak:

MPP100: Programabilni regulator VAKUMA ili pritiska sa 2 relejna izlaza (komplet sa vakum senzorom)

Botronic.rs: Programabilni regulator vakuma ili pritiska sa 2 relejna izlaza

Botronic.rs: Senzor vakuma ili pritiska MPX serije

Funkcija: Merenje, prikaz i ukljucenje izlaza zavisno od mernog VAKUMA ili PRITISKA i izabranog programa rada...
Regulacija: zavisno od zadatih vrednosti i izabranog radnog programa...
Izvedba: Panelna 36x72mm Prikaz: LED ekran velike vidljivosti
Ostalo: Napajanje: 9-15VDC, isporuka u kompletu sa senzorom (100kPa=1Bar)
Izlazi: 2x Relejni
Primene: kontrola rada vakum pumpi ili pumpi pritiska, vakumirke, vakum ramovi, vakum hvataljke, kontrola i alarmna signalizacija, zastita od nedovoljnog ili prevelikog vakuma/pritiska i sl...
Proizvodni modeli (klikni na oznaku modela za detaljno PDF uputstvo):
MPP100: Napajanje 9-15VDC, Programabilni regulator vakuma sa 2 relejna izlaza (komplet sa vakum senzorom do 1BAR)
80€
   

GORE