Botronik elektronika: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) email:botronik@gmail.com


MHT201: Precizni Digitalni Regulator relativne vlaznosti vazduha (0-100%RH) i temperature (-10/+80C) sa dva relejna izlaza (panel 36x72) i digitalnom senzorskom sondom DHT22
Botronic MHT201 Precizni regulator vlaznosti vazduha i temperature Primene:
Inkubatori, susare (testenina, voca-povrca, lekovitog bilje, gljiva i sl.), prehrambena, procesna, farmaceutska industija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: VIDI MODELE, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: 2x ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: 0-100%RH i -10/+80C
Rezolucija prikaza: 0,1 %RH/C. Tacnost: +/- 0,5C/1%RH
Tip senzora: DHT22 - digitalni senzor vlage i temperature
Izlaz: 2x Relajni 3A/230V
Kuciste: Panelno 36x72x70mm
Program rada: vidi uputstvo

Botronic MHT201zp

Botronic Senzorska Sonda DHT22A Senzorska Sonda


Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model MHT201-AC: napajanje 220V cena: €50
Model MHT201-DC: napajanje 9-12VDC cena: €40

Opis: Merenje, prikaz i regulacija TEMPERATURE i RELATIVNE VLAZNOSTI VAZDUHA u jednom uredjaju sa 2 regulaciona izlaza prema zadatim vrednostima. Spoljnjim kontaktom S1 moguce upravljanje radom uredjaja (zadato vreme i sl.). Tokom rada na ekranu prikaz merne TEMPERATURE (t xx.x) + VLAZNOSTI (h xx.x).

SET-Zadavanje radnih vrednosti: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
Pt xxx = Zadata TEMPERATURA (-9,9/+80,0C)
Ph xxx = Zadata VLAZNOST (0-99,9%RH)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj meni potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se redom:
P10 xxx = Korekcija merne vrednosti TEMPERATURE (korisnicko bazdarenje instrumenta)
P12 xxx = Histereza TEMPERATURE (razlika on/off stanja) za regulaciju TEMPERATURE.
P14 xxx = Mod-Nacin rada Izlaza1/Rel1 regulacije TEMPERATURE (0=Hladjenje 1=Grejanje)
P16 xxx = Korekcija merne vrednosti VLAZNOSTI (korisnicko bazdarenje instrumenta).
P18 xxx = Histereza VLAZNOSTI (razlika on/off stanja) za regulaciju VLAZNOSTI.
P20 xxx = Mod-Nacin rada Izlaza2/Rel2 regulacije VLAZNOSTI (0=Vlazenje 1=Susenje).
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Spoljnji START kontakt S1: Beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada-regulacije. U otvorenom stanju uredjaj se nalazi u oFF satnju a regulacioni izlazi su iskljuceni. Povremeno se prikazu merne vrednosti. Sluzi za upravljanje radom uredjaja drugim uredjajima (npr. tajmeri, PLC...) ili spoljnjim START/STOP prekidacem. Kod duzina prikljucnog kabela >1m koristiti oklopljeni-sirmovani kabel (oklop-sirm se spaja na GND). Ako se ne koristi-prespojiti.

Senzorska sonda DHT22: Digitalna sonda za merenje temperature+relativne vlaznosti u prostorima bez kondenzata. Merenje+regulacija se odvija svake sekunde a odziv senzora na promene je 2-3sek. Moguce produzenje kabela sonde do vise desetina metara standardnim kabelom. U slucaju neispravnosti sonde ili prekida komunikacije na ekranu je trepce prikaz (Son) a izlazi su iskljuceni.
PAZNJA: Senzor nije otporan na agresivna isparenja-gasove (amonijak, kiselinska-bazna-benzinska isparenja i sl.). U nekim slucajevima (amonijak-farme svinja) moze pomoci dodatno zastitno kuciste sa sinterovanom glavom-kontaktirati proizvodjaca.

Izlazi: 2x relejni max 3(1)A/250V. Ako se pogoni spoljnji kontaktor-sklopka-pomocni rele (za 220V) obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber) na pogonskom namotaju-spulni. Ako nema-dodati! (RF filter: redna veza otpornika 100R/1W + kondenzator 100nF/400V).

Ostale napomene:
- Za DC verziju koristiti iskljucivo kvalitetna prekidacka napajanja (npr. mrezni adapter 12VDC/1A)!
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana prikazuje aktivno stanje nekog od izlaza (Rel1 i/ili Rel2).
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih. Svi kontaktori - u istom komandnom ormanu sa uredjajem - moraju imati ugradjen RC filter.
- Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.


GORE