Botronic.rs - Botronik elektronika - projektovanje i proizvodnja elektronske opreme - email: botronik@gmail.com
tel: 0642664273 (radni dan 11-16h) - Rade Koncara 58 - 21208 Sremska Kamenica/Novi Sad - PIB:100457760/107768116 - Naslovna - Kontakt

BTR501: Digitalni Termoregulator za termo sondu Termopar tip K za radni opseg temperature od 0 do +400/600/800/1000C

Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: PiD ili ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: 0-400/600C
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 1C
Tip senzora: Termopar tip-K
Izlaz: Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo

Primene:
U preradi metala, gume i plasticnih masa, za plastifikaciju, za primenu u pekarskoj i prehrambenoj industiji i sl.

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvo za upotrebu (ne sadrzi termo - sondu - odabrati po zelji - vidi dole)
50€

Rezervni delovi i dodatna oprema (isporuka po posebnom zahtevu):
Botronic.rs: Termo sonda K tip TPK11
TermoSondaTPK11: Senzorska termo-sonda Tip-K sa 1m prikljucnog kabela i navojnom glavom M6 - radni opseg: 0-400C (klikni na sliku levo).
10€

Botronic.rs: Termo sonda tip K model TPK13
TermoSondaTPK13: Senzorska termo-sonda Tip-K sa 3m prikljucnog kabela i navojnom glavom M6 - radni opseg: 0-400C (klikni na sliku levo).
20€

TermoSondaTPK22: Senzorska termo-sonda Tip-K sa 2m prikljucnog kabela i mernim telom 5x100mm sa M8 montaznim vijkom- radni opseg: 0-600C (klikni na sliku levo).
30€

 

Botronic.rs: Digitalni Termoregulatori za termo par senzorske sonde

 

 

Opis: TermoRegulator sa PiD ili ON/OFF regulacijom. Vrednost radnog opsega (max vrednost zadavanja-oseg rada uredjaja) moze se podesiti u opsegu 0-999 u Preset meniju sa P18.

SET-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutno-merena vrednost. Ocitavanje ili promenu zadate vrednosti vrsimo kratkim pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi - te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima. Nakon 2sek. mirovanja vrednost se memorise.

PRESET-Servisno podesavanje: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI tater, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se redom:
P10 xxx: XP = sirina proporcionalnog opsega (x 5 step. Celzijusa). Ako je ova vrednost nula regulator radi u ON/OFF rezimu a OFSET je vrednost histereze. (Najcesca vrednost 2-5 ili 0 za ON/OFF)
P12 xxx: OFSET = Korekcija u step. Celzijusa (za PD) ili histereza (za ON/OFF) regulaciju (najcesce 0-5)
P14 xxx: KOREKCIJA merne vrednosti-instrumenta (+/-)
P16 xxx: Mod-nacin rada izlaza: 1=GREJANJE 0=HLADJENJE
P18 xxx: LIMIT-OGRANICENJE za max vrednost zadate temperature (0-999). Sluzi da ogranici mogucnost korisniku za zadavanje vecih temperatura od ove vrednosti.
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

Opis regulacija:
1. ON/OFF REGULACIJA: Kada merena vrednost predje zadatu izlaz iskljuci. Izlaz ce ukljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze (odnosno OFSETA(P12) pri XP(P10)=0)
Preset vrednosti (uglavnom) za ON/OFF regulaciju: P10=0 P12=0-10
2. PiD REGULACIJA: Dolaskom merne temperature u proporcionalni opseg (Zadata Temperatura +/- OFSET (x5C) - najcesca vrednost za setovani XP je od 1-10 tj +/- 5 do +/-50C) izlaz pocinje sa impulsnim radom i to sa odnosom impuls/pauza proporcionalnim razlici merne i zadate temperature. Kad su merna i zadata temperatura iste odnos impuls/pauza je 1:1. OFSET moze biti i negativna vrednost (za PD regulaciju) a u slucaju ON/OFF regulacije negativna vrednost OFSETA se tretira kao nula.
2.1. PRVI START RADA: Podesiti parametre PD regulacije (npr. XP=4 OFSET=0) i startovati radni proces. Kada se merna temperatura ustali (10-30min.) prebacaj/podbacaj razlike merene temperature od zadate oduzeti/dodati na vrdnost OFSETA (P12). Ako merna temperatura u duzem vremenskom periodu ne moze da dostigne zadatu potrebno je povecati vrednost XP(P10).
Preset vrednosti (uglavnom) za PiD regulaciju: P10=2-5 P12=+/- 0-10

Termo-sonda: Uredjaj je predvidjen za termo-senzorsku sondu TermoPar-Tip:K. Odabrati model sonde zavisno od potrebne radne temperature a sa P18 definisati max radni opseg uredjaja. TermoSonda je polarizovana-voditi racuna o ispravnom polaritetu. U slucaju prekida komunikacije sa sondom (ili neispravnosti) na ekranu blinka (Son) a izlaz je iskljucen. Vodovi sonde mogu se produziti do vise metara standardnim kabelom vodeci racuna da su spoj-nastavak i panelne kleme odprilike na istoj temperaturi okruzenja-ambijenta. Nastavak realizovati mehanickim kontaktom uvijanjem-hilznama ili luster-klemom (prikljucni vodovi termo-sonde se ne mogu zalemiti!).

Izlaz: Relejni-preklopn kontakti za max 5A/230V. Ako se koristi spoljnji kontaktor-sklopka na 220V, obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber)-ako nema dodati! U slucaju koriscenja spoljnjih elektronskih SSR (Solid Stejt) elemenata snage moze se koristiti interni DC napon 12V (kleme 3-7) prekidajuci ga kroz kontakte relea.

Napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
Kod rada u PiD regulaciji pozeljno je koristiti spoljnje elektronske SolidStejt relee zbog velikog broja brzih promena-ukljucenja (vidi shemu u prilogu).


Web Simulacija Rada

 

Botronic.rs: Termoregulatori za K tip sondu

Botronic.rs: Termoregulatori za termo par senzorske sonde Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1: Energetska sklopka-kontaktor za 220V (sa ugradjenim RC filterom-snubber na pogonskom namotaju-spulni A1/A2) ili direktan pogon potrosaca do 5A/220V/1000W.
AT: Automatski osigurac (spori) 6-16A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10-16A

Botronic.rs: Termoregulatori za K tip sonu Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V preko spoljnjeg SSR (elektronski solid-stejt rele):
SSR: Elektronski SSR rele pogonskog napona 3-32VDC i zelejne radne struje
POTROSAC: Za 220V do snage odredjene koriscenim SSR releom
AT: Automatski osigurac (spori) 50% vece radne struje od max radne struje potrosaca.
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220V I radne struje kao AT
MOST: Kleme 3-5

GORE