Botronic.rs - Botronik elektronika - projektovanje i proizvodnja elektronske opreme - email: botronik@gmail.com
tel: 0642664273 (radni dan 11-16h) - Rade Koncara 58 - 21208 Sremska Kamenica/Novi Sad - PIB:100457760/107768116 - Naslovna - Kontakt

BTR252-RVR: Termoregulator sa dodatnim vremenski kontrolisanim izlazom aktiviran spoljnjim kontaktom - za radnu temperaturu do 250C

Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: PiD ili ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -30/+250C
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 1C
Tip senzora: NPX KTY84
Izlaz: 2X Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo

Primene:
Lepljenje, varenje, spajanje materijala - ambalaze na zadatoj temepraturi zadato vreme...

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu KTY84 sa 1m prikljucnog kabela i uputstvo za upotrebu
80€

 

Botronic.rs: BTR252-RVR Termoregulator sa dodatnim vremenski kontrolisanim izlazom upravljan spoljnjim kontaktom

 

 

 

Opis: Uredjaj konstantno regulise zadatu temperaturu. Zatvaranjem spoljnjeg START kontakta aktivira se poseban izlaz zadato vreme. Programiranje radne temperature vrsi se na GORNJI a zadatog vremena aktivnog izlaza2 (x 0.1 sekunda) na DONJI taster. Nakon isteka zadatog vremena START kontakt se mora otvoriti te ponovo zatvoriti za start novog vremenskog ciklusa.

Set-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutna merna temperatura Promenu zadate temperature vrsimo kratkim pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Promenu vremena rada izlaza2 vrsimo pritiskom na DONJI taster. Dok se na ekranu nalazi brojna vrednost izabrane promenljive (oko 2sek.), promena se vrsi na tasterima.

Preset-Servisno podesavanje:
1. PROGRAMIRANJE VRSTE REGULACIJE I PARAMETARA (za termoregulator): Potrebno je:
1. Uredjaj iskljuciti sa napajanja
2. Pritisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
3. Nakon 3 sekunde odpustiti taster.
Prikazu se za redom programabilne vrednosti:
P01 xxx: XP-sirina proporcionalnog opsega (x 5 step. Celzijusa). Ako je ova vrednost nula regulator radi u ON/OFF rezimu a OFSET je vrednost histereze. Najcesca radna vrednost je 4-5.
P02 xxx: OFSET-Korekcija u step. Celzijusa (za PD) ili histereza (za ON/OFF) regulaciju.
P03 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta (dodatno korisnicko bazdarenje - ako je potrebno).
P04 xxx: Vremeska jedinica za zadato vreme: 0=x0,1s 1=x1s 2=x1Min.
P05 xxx: Prikaz na ekranu za vreme aktivnog zadatog vremena: 0=temperatura 1=vreme

PD REGULACIJA: Dolaskom merne temperature u proporcionalni opseg (Zadata Temperatura +/- OFSET (x5C) - najcesca vrednost za setovani XP je od 1-4 tj +/- 5 do +/-20C) izlaz pocinje sa impulsnim radom i to sa odnosom impuls/pauza proporcionalnim razlici merne i zadate temperature. Kad su merna i zadata temperatura iste odnos impuls/pauza je 1:1. OFSET moze biti i negativna vrednost (za PD regulaciju) a u slucaju ON/OFF regulacije negativna vrednost OFSETA se tretira kao nula.
PRVI START RADA: Podesiti parametre regulacije i startovati radni proces. Kada se merna temperatura ustali (10-30min.) postupiti na sledeci nacin: Ako merna temperatura u duzem vremenskom periodu ne moze da dostigne zadatu potrebno je povecati vrednost XP i OFSETA odnosno smanjiti ako je merna temperatura veca od zadate (promeniti OFSET priblizno za vrednost podbacaja/prebacaja). Ako se i nakon podesavanja OFSETA dosta razlikuju merna i zadata temperatura potrebno je povecati/smanjiti snagu grejaca.
ON/OFF REGULACIJA: Kada merena vrednost predje zadatu izlaz iskljuci. Izlaz ce ukljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze (odnosno OFSETA pri XP=0)

Zastita od neispravnosti termo-sonde: Ako je sonda u prekidu, kratkom spoju, nije prikljucena ili ako merena vrednost predje min/max dozvoljenu granicu definisanu tipom uredjaja i sonde na displeju se ispisuje-blinka oznaka (Son) a izlazi se iskljuce.
Izlazi: 2xRelejni za max 5A/230V
Naponski DC izlaz 12V (kleme 3-4): Interni naponski izvor koji se koristi u slucaju koriscenja spoljnjih SSR (SolidStejt) elemenata snage za regulaciju grejaca vecih snaga. Plus vod napona provesti kroz rele Rel1/Rel2 te napajati spoljnje SSR elemente. Konsultovati proizvodjaca za vise informacija.
Spoljnji START kontakt: Beznaponski kontakt (prekidac, taster-zatvarajuci, nozni prekidac i sl.).

Ostale napomene:
- Donja/Gornja LE dioda prikazuje aktivno stanje izlaza Rel1/Rel2.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.

Web Simulacija Rada

GORE