Botronic.rs - Botronik elektronika - projektovanje i proizvodnja elektronske opreme - email: botronik@gmail.com
tel: 0642664273 (radni dan 11-16h) - Rade Koncara 58 - 21208 Sremska Kamenica/Novi Sad - PIB:100457760/107768116 - Naslovna - Kontakt

BTR100-16A: Precizni Termoregulator sa digitalnom termo sondom DS18B20 za radni opseg temperature od -10 do +99,9C

Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DALLAS DS18
Izlaz: Relajni 16A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo

Primene:
Inkubatori, susare (testenina, voca-povrca, lekovitog bilje, gljiva i sl.), prehrambena, procesna, farmaceutska industija i sl.

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
50€

Rezervni delovi i dodatna oprema (isporuka po posebnom zahtevu):
Botronic.rs: Termo sonda digitalna vodootporna DS18 TermoSonda DS18WP: Termo senzorska sonda (vodootporna) za radni opseg -50/125C sa 1m prikljucnog kabela - rezervni deo za BTR100 termoregulator
10€

 

Botronic.rs: Precizni Termoregulatori za radni opseg temperature od -9.9 do +99.9 Celzijusa

 

 

Opis: Regulacija je ON/OFF tipa. Kada merena vrednost dostigne-predje zadatu izlaz se (zavisno od izabranog programa rada grejanje/hladjenje) iskljuci/ukljuci. Izlaz ce se ukljuciti/iskljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze (h).

Set-Radno zadavanje:
1. Zadavanje radne vrednosti: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutno-merena vrednost.. Ocitavanje ili promena zadate vrednosti vrsi se kratkim pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost te za to vreme promena je moguca na tasterima. Ako je taster stisnut duze od 2 sekunde aktivira se brza automatska promena vrednosti.

Preset-Servisno zadavanje:
2. Zadavanje histereze: Za promenu zadate histereze (razlike ON/OFF) stanja izlaznog relea potrebno je:
- Uredjaj iskljuciti sa napajanja
- Stisnuti DONJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sekunde odpustiti taster. Prikaze se vrednost memorisane histereze a promena je moguca na tasterima. Najcesca vrednost je u opsegu 0-10C. Vrednost ostaje memorisana dok se sledeci put na isti nacin ne promeni.
3. Izbor rezima (nacina) rada (GREJANJE ili HLADJENJE): Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon MINIMALNO 6 sekundi odpustiti. Na ovaj nacin se naizmenicno menja nacin-rezim rada (grejanje/hladjenje) te ostaje memorisan dok se sledeci put na isti nacin ne promeni.

Zastita od neispravnosti termo-sonde: U slucaju neispravnosti sonde ili prekoracenja max mernog opsega uredjaj se nakon 5min. resetuje a na displeju je vrednost NULA! Izlaz ostaje iskljucen.

Termo-senzor-sonda: Termo-sonda je predvidjena za rad u vazduhu ili cvrstim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Vodovi termo-sonde mogu se produziti do vise desetina metara standardnim trozilnim kabelom.

Izlaz: Relejni-preklopn kontakti za max 16A/230V. U slucaju koriscenja spoljnjih elektronskih SSR (Solid Stejt) elemenata snage moze se koristiti interni DC napon 12V (klema 3) prekidajuci ga kroz kontakte relea. GND se uzima sa kleme 7.
Preporuka: Ne koristiti interni relej za direktan pogon velikih potrosaca (PREKO 10A) - samo za pogon spoljnjeg kontaktora-sklopke ili SSRelea. Kod pogona spoljnje sklopke-kontaktora na 220V - obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+otpornik 100oma/1W - vezuje se paraelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).

Ostale napomene:
1. Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
2. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (kontaktori-sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek. Po difoltu program rada je GREJANJE.


 

Botronic.rs: Termoregulatori

Botronic.rs: Digitalni termoregulatori Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V:
K1: Energetska sklopka-kontaktor za 220V ili direktan pogon potrosaca do 16A/220V/3500W (izbegavati direktan pogon!). Kod pogona spoljnjeg kontaktora-sklopke-pom. relea za 220V - obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema obavezno dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+ otpornik 100oma/1W. Vezuje se paralelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).
AT: Automatski osigurac (spori) 6A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220v/10A


Botronic.rs: Digitalni termoregulatori Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V preko spoljnjeg SSR (elektronski solid-stejt rele):
SSR: Elektronski SSR rele pogonskog napona 3-25Vdc/30mA i zelejne radne struje
POTROSAC: Za 220V do snage odredjene koriscenim SSR releom
AT: Automatski osigurac (spori) 50% vece radne struje od max radne struje potrosaca.
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za 220V I radne struje kao AT
MOST: Kleme 3-5
KLEMA 7: Zajednicka GND za T.Sondu i SSR


GORE