Botronic.rs - Botronik elektronika - projektovanje i proizvodnja elektronske opreme - email: botronik@gmail.com
tel: 0642664273 (radni dan 11-16h) - Rade Koncara 58 - 21208 Sremska Kamenica/Novi Sad - PIB:100457760/107768116 - Naslovna - Kontakt

BARD1120A: Radio (RF) kontrolerski komplet za daljinsko merenje do 4 temperature i akvizicijom mernih podataka na PC racunaru...

Karakteristike:
Napajanje: 8-12VDC ili 5V ili iz PC USBa
Komunikacija: RADIO SIGNAL 433MHz dometa do preko 300m (opticka vidljivost antena)
Ulazi: 4x digitalna senzorska sonda temperature tipa DS18B20
Merni opseg: -50 do +120 step. C tacnost +/-0,3C rezolucija 0,1C
Izlaz: Radi signal za PC komunikaciju
Oprema: Antenski prikljucak za stap antenu ili dodatnu spoljnju antenu
PCB konfiguracija: Arduino NANO + HC-12 radio modul
Kuciste: RK25 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji
Napomena:

Primene:
Daljinsko merenje do 4 temperature i akvizicija mernih podataka na PC racunaru. Dijagramski pregled trenutnog merenje kao i snimljenih podataka po datumima, stampanje dijagrama trenutno ili automatski u zadato vreme...

Komplet sadrzi: daljinski uredjaj sa stap antenom i mreznim adapterom, 4xSenzorskaSonda DS18B20 sa 1m prikljucnog kabela, USB radio kontroler za prikljucenjenje na PC racunar i uputstvo za upotrebu
150€

BARD1120A: Uputstvo za upotrebu

Botronic BARD1120A Radio kontroler za daljinsko merenje do 4 temperature sa akvizicijom podataka na PC racunaru...

Namena: Za daljinsko merenje do 4 temperature i prikaz vrednosti na ekranu PC racunara.
Komunikacija: U kompletu se isporucuju dva radio uredjaja. Jedan (PC-RF) se prikljucuje na PC racunar preko USB porta a drugi (BARD-RF) je daljinski RF uredjaj
sa mernim sondama. Komunikacija medju uredjajima je radio signalom u radio opsegu 433MHz kao i max snagom do 100mW te nisu potrebne
dodatne dozvole za emitovanje signala. PC preko PC-RF poziva BARD-RF slanjem odgovarajuce lozinke te nakon prijema povratne informacije
prikazuje primljene podatke na ekranu. Domet radio komunikacije zavisi od uslova na lokaciji primene i najcesce je 100-200m sa preprekama ili
preko 300m ako su obe antene opticki vidljive (bez ikakvih prepreka). Za vece domete koristiti jace antenske sisteme.
Prikljucenje PC-RF na PC: Prikljucenjem na slobodni USB port. Instaliranje drajvera je automatski (internet konekcija) ili rucnim
instaliranjem potrebnog drajvera (ako nema internet konekcije). Nakon instalacije u (Device Manager) videti koji je broj instalisanog porta
(COMx).

Prikljucenje PC-BARD uredjaja: Na samo uredjaju je oznaceno prikljucenje za senzorske sonde i napajanje. Nakon prikljucenja napajanja uredjaj je
spreman za rad.
Antena: Prikljuciti stap antenu u antenski konektor ili dodatnu spoljnju antenu u slucaju povecanja radio dometa.

Provera komunikacije: Nakon preuzimanja i aktivacije ponudjene PC aplikacije, uneti broj COM porta (x) i sacekati odziv.


Klikni za detaljno pdf uputstvo:

 

PC aplikacije - programi za gornji model urdjaja:
Ponudjenje PC aplikacije su za Windows OS. Slobodno je za preuzimanje i koriscenje ali je funkcionalno samo sa navedenim tipom uredjaja. Ostali dodatni podaci se dobijaju kupovinom uredjaja (komunikaciona lozinka uredjaja sl.).

Botronic PC Scada za RF kontroler sa 4 senzorske sonde temperature tipa DS18B20
Program omogucava prikaz mernih temperatura na PC ekranu kao i dijagramski prikaz mernih vrednosti. Mogucnost pregleda ranije memorisanih dijagram po datumima kao i stampanje trenutnog ili izabranog dijagrama...

 

 

GORE