Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

BPK-Kontroleri: upravljanje, kontrola, merenje i akvizicija podataka preko PC racunara:

BPK-Kontroleri su uredjaji koji se prikljucuju na seriski (com) port PC racunara-kompjutera (direktno na com port ili na USB port preko konvertorskog RS232-USB kabela - isporuka na zahtev ili nabavka u prodavnici PC opreme) i uz adekvatnu programsku podrsku (SCADA softver) moguce je preko njih kontrolisati i upravljati radom prikljucenih potrosaca (ukljucenje/iskljucenje), kontrolisati ulazna stanja (zatvoreno/otvoreno, kontakt, senzori...), upravljati radom masina-tehnoloskih sistema, meriti fizicke velicine (temperaturu, vlagu, napon, pritisak...) i sl. Uz modele su ponudjeni i odgovarajuci PC programi razlicitih mogucnosti. Svi ponudjeni programi (za Windows OS, XP ili novije verzije) su besplatni i slobodni za skidanje i koriscenje ali su funkcionalni samo sa odgovarajucim modelom BPCM-Kontrolera. Moguca realizacija hardvera i softvera po zahtevu korisnika ili prilagodjenje ponudjenih programa korisniku.

Uz neke modele BPKkontrolera je naveden i komunikacioni protokol te korisnik moze sam razvijati programske aplikacije ili upravljati uredjajem direktno preko nekog od standardnih programa za komunikaciju sa serijskim portovima (Hiper Terminal, VB Terminal i sl.) ili iz svoje aplikacije

Linkovi za skidanje besplatnih programa za serijsku komunikaciju sa COM portovima-nakon instalacije mogu se koristiti za direktnu komunikaciju sa BPKkontrolerima koristeci text komande iz navedenih komunikacionih protokola za odgovarajuci model

Link1:Termite - Link2:FreeTerminal - - ili skinuti ovde:

 

Proizvodni modeli :


BPK44A10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza+4 kontaktna ulaza
Botronic: PcKontroleri Opis: Preko PC racunara kontrola rada do 4 relejna izlaza-prikljucenih potrosaca (OUT1-OUT4 5A/220V), kontrola-ocitavanje stanja sa 4 kontaktna ulaza (DIN1-DIN4 zatvoren/otvoren)
Karakteristike: napajanje 12VDC (adapter), 4x relejni izlazi 5A/230V (interno memorisanje stanja svakog izlaza), 4x kontaktni ulaz, izlaz+konektor za RS232
Primena: PC kontrola rada/stanja/upravljanje/
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.

Klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo:

BPK44A10 BPK44A10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza + 4 kontaktna ulaza
50€
Komplet: PcKontroler, mrezni adapter 12V/1A , kabel za PC sa RS232-DB9 konektorom i uputstvo

OUT1=1
OUT2=1
OUT3=0
OUT4=0
DIN1=0
DIN2=0
DIN3=1
DIN4=1
OK
Komunikacioni protokol (Baud:9600) Text Komanda + ENTER taster:
BI+Enter (ispis modela uredjaja-softvera)
OUTx=1+Enter (ukljucenje izlaza x x=1-4)
OUTx=0+Enter (iskljucenje izlaza x x=1-4)
OUTS=1+Enter (ukljucenje svih izlaza istovremeno)
OUTS=0+Enter (iskljucenje svih izlaza istovremeno)
RD+Enter (Ispis trenutnog stanja svih ulaza+izlaza + OK - vidi primer levo)
RDH+Enter (Ispis 8 HexInteger_a: 4xstanje izlaza (1-4/0=off 1=on) + 4xstanje ulaza (1-4/0=otvoren 1=zatvoren) - string duzine: 4xbroj integera - svaki integer se ispisuje u hex formi duzine 4 stringa - za komunikaciju sa PC/PLC uredjajima.

Programska podrska za PC (softver) - slobodno za skidanje ali funkcionalno samo sa odgovarajucim PcKontrolerom: Instalacione verzije su zipovane te ih nakon preuzimanja raspakovati i instalirati.

BPK44A10pcApp1: Kontrola stanja izlaza i ocitavanje stanja ulaza

Botronic: PcKontroleri-software

InstBPK44A10pcApp1 PC Program-BP: omogucava direktno ukljucenje do 4 izlaza, ocitavanje stanja do 4 ulaza, vremenski prikaz zadnje promene, upis u fajl promene stanja izlaza, memorisanje fajlova po datumima... Mogucnost tajmerskog rada te automatsko ocitavanje stanja ulaza. Za izgled ekrana klik na sliku levo...
BPK44A10pcApp1exe

 

 

BPK44B10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza+2 kontaktna ulaza+2 merne temperature
Botronic: PcKontroleri Opis: Preko PC racunara kontrola rada do 4 relejna izlaza-prikljucenih potrosaca, kontrola-ocitavanje stanja sa 2 kontaktna ulaza (zatvoren/otvoren), merenje i prikaz temperatura sa 2 termo-senzorske sonde
Karakteristike: napajanje 12VDC (adapter), 4x relejni izlazi 5A/230V (interno memorisanje stanja svakog izlaza), 2x kontaktni ulaz, 2xtemperatura, izlaz+konektor za RS232
Primena: PC kontrola rada/stanja/upravljanje/merenje/akvizicija...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.

Klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo:

BPK44B10 BPK44B10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza + 2 kontaktna ulaza + 2 merne temperature (-50/+125C)
60€
Komplet: PcKontroler, mrezni adapter 12V/1A , 2x termo-sondu DS18, kabel za PC sa RS232-DB9 konektorom i uputstvo

OUT1=1
OUT2=1
OUT3=0
OUT4=0
DIN1=0
DIN2=0
Temp1(C)=16
Temp2(C)=-5
OK

Komunikacioni protokol (Baud:9600) Text Komanda + ENTER taster:
BI+Enter (ispis modela uredjaja-softvera)
OUTx=1+Enter (ukljucenje izlaza x x=1-4)
OUTx=0+Enter (iskljucenje izlaza x x=1-4)
OUTS=1+Enter (ukljucenje svih izlaza istovremeno)
OUTS=0+Enter (iskljucenje svih izlaza istovremeno)
T1+Enter (ispis merne Temperature1 sa senzora1-step. C)
T2+Enter (ispis merne Temperature2 sa senzora2-step. C)
RD+Enter (Ispis trenutnog stanja svih kontrolisanih vrednosti + OK - vidi primer levo)
RDH+Enter (Ispis 8 HexInteger_a: 4x stanje izlaza (1-4/0=off 1=on) + 2x stanje ulaza (1-2/0=otvoren 1=zatvoren) +2x merne temperature (Temp1-2 u 0,1 step. C). String duzine: 4xbroj integera-svaki integer predstavljen u hex formi sa 4 znaka-stringa - za komunikaciju sa PC/PLC uredjajima.


Programska podrska za PC (softver) - slobodno za skidanje ali funkcionalno samo sa odgovarajucim PcKontrolerom: Instalacione verzije su zipovane te ih nakon preuzimanja raspakovati i instalirati.

U pripremi - uskoro...


 

 

BPK44C10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza+4 merne temperature
Botronic: PcKontroleri Opis: Preko PC racunara kontrola rada do 4 relejna izlaza-prikljucenih potrosaca, merenje i prikaz temperatura sa 4 termo-senzorske sonde (radsni opseg temperature: -50/+125 step. C)
Karakteristike: napajanje 12VDC (adapter), 4x relejni izlazi 5A/230V (interno memorisanje stanja svakog izlaza), 4x temperatura, izlaz+konektor za RS232
Primena: PC kontrola rada/stanja/upravljanje/merenje/akvizicija...
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.

Klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo:

BPK44C10 BPK44C10: PcKontroler sa 4 relejna izlaza + 4 merne temperature (-50/+125C)
70€
Komplet: PcKontroler, mrezni adapter 12V/1A , 4x termo-sondu DS18, kabel za PC sa RS232-DB9 konektorom i uputstvo

OUT1=1
OUT2=1
OUT3=0
OUT4=0
Temp1(C)=32
Temp2(C)=-12
Temp3(C)=121
Temp4(C)=-48
OK

Komunikacioni protokol (Baud:9600) Text Komanda + ENTER taster:
BI+Enter (ispis modela uredjaja-softvera)
OUTx=1+Enter (ukljucenje izlaza x x=1-4)
OUTx=0+Enter (iskljucenje izlaza x x=1-4)
OUTS=1+Enter (ukljucenje svih izlaza istovremeno)
OUTS=0+Enter (iskljucenje svih izlaza istovremeno)
Tx+Enter (ispis merne TemperatureX sa senzoraX-step. C (X=1-4))
RD+Enter (Ispis trenutnog stanja svih kontrolisanih vrednosti + OK - vidi primer levo)
RDH+Enter (Ispis 8 HexInteger_a: 4x stanje izlaza (1-4/0=off 1=on) +4x merne temperature (Temp1-4 u rezoluciji 0,1 step. C). String duzine: 4xbroj integera-svaki integer predstavljen u hex formi sa 4 znaka-stringa - za komunikaciju sa PC/PLC uredjajima.


Programska podrska za PC (softver) - slobodno za skidanje ali funkcionalno samo sa odgovarajucim PcKontrolerom: Instalacione verzije su zipovane te ih nakon preuzimanja raspakovati i instalirati.

U pripremi - uskoro...


 

 

BPC-A600: PcKontroler sa 6 relejnih izlaza (upravljanje preko PC racunara)
Botronic: PcKontroleri Opis: Preko PC racunara upravljanje radom 6 relejnih izlaza 5A/220V.
Karakteristike: napajanje 12VDC (adapter), 6x relejni izlazi 5A/230V
Primena: PC uklopni sat sa vremenskim i rucnim komandama/kontrola rada/stanja/upravljanje/
Montaza: Na standardnu DIN sinu, u postojece komandne ormane, kutije, kucista ili po zelji.
Proizvodni modeli (klikni na oznaku mosela za pdf uputstvo):
code: BPC-A600: PcKontroler sa 6 relejnih izlaza:
70€
 
Komplet: Kontroler, mrezni adapter 12V/1A , PC prikljucni kabel i uputstvo

Programska podrska za PC (softver) - slobodno za skidanje ali funkcionalno samo sa odgovarajucim BPCMKontrolerom: Instalacione verzije su zipovane te ih nakon preuzimanja raspakovati i instalirati.

PC Program - PcTimer1: Kontrola stanja izlaza u realnom vremenu na osnovu zadatih vremena ukljucenja/iskljucenja

BotronicScada

InstallPcTimer1: PC Program: omogucava da se izlazi ukljucuju/iskljucuju u dnevnim intervalima u realnom vremenu koje zadaje korisnik. Za svaki izlaz se moze definisati do 8 intervala ukljucenja/iskljucenja a scada program podrzava do 8 izlaza (klik na sliku levo)...
PcTimer1exe:
BtcPcRtTimer81zip
BtcPcRtTimer81exe
 
Prvo skinuti i instalirati InstallPcTimer1. Zatim probati novije verzije (BtcPcRtTimer81)

 

Ovaj sajt se dopunjava dnevno/nedeljno te Vas molimo za cesce posete i pregled novih modela uredjaja i programa - GORE