Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

Temperatura: Temp.-broj obrtaja el. motora: Vlaznost vazduha: Vlaga+Temperatura: Sigurnosno-zastitna oprema: Dodatna oprema:
Procesorski uredjaji i oprema za merenje, kontrolu, upravljanje i signalizaciju u zivotinjskim i biljnim farmama - uzgajalistima :

 

BFP301A: Termo Procesor (STEPER) sa 3 relejna izlaza i digitalnom senzorskom sondom DS18B20 - za stepenasto aktiviranje izlaza porastom ili padom merne temperature

Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: 3x ON/OFF Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna) Izlaz: 3x relejni 5A/230V
BFP301A: sa 3 relejna izlaza - cena: €80 --- vidi detaljno

BFP401: Termo Procesor (STEPER) sa 4 relejna izlaza i digitalnom senzorskom sondom DS18B20 - za stepenasto aktiviranje izlaza porastom ili padom merne temperature (GREJANJE+3 STEPENA HLADJENJA)

Primene: Stepenasto ukljucenje izlaza u farmama za kontrolu ventilacije/hladjenja/grejanja porastom merne temperature, u klimatizaciji prostora, za stepenastu kontrolu grejanja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA Tip regulacije: 4x ON/OFF Termo senzorska sonda: digitalna DS18B20 (vodootporna) Izlaz: 4x relejni 3A/230V
BFP401: sa 4 relejna izlaza - cena: €120 --- vidi detaljno

 

10. Procesori upravljani mernom TEMPERATUROM:

BFP611DS: TermoProcesor sa 6 SSR izlaza i pojedinacnim izborom nacina rada izlaza (6x GREJANJE ili HLADJENJE)

web sim:

 

 

Opis: Izbor nacina rada (grejanje/hladjenje) i zadavanje DONJE (tLx) i GORNJE (tHx) temperature za svaki izlaz posebno.
GREJANJE: Preko (tHx) izlazX iskljuci, padom ispod (tLx) izlazX ukljuci.
HLADJENJE: Padom ispod (tLx) izlazX ukljuci, porastom preko (tHx) izlazX iskljuci.
Radni program kontrolise stanje izlaza na svake 2 sekunde redosledno 1-6 (da se izbegne istovremeno ukljucenje/iskljucenje vise izlaza istovremeno).
SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
tL1 xxx:
Zadata DONJA Temperatura1 (za Izlaz1)
tH1 xxx: Zadata GORNJA Temperatura1 (za Izlaz1)
---Slede redom vrednosti za temperature 2-6 sa odgovarajucim indeksom
Dok je na ekranu brojna vrednost promena je moguca na tasterima.
PRESET-Servisno podesavanje: (Potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se za redom:
P00 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta
P01 xxx: Nacin (mod) rada Izlaza1: 1=GREJANJE 0=HLADJENJE
--- slede redom vrednosti do 6 izlaza zatim:
P07 xxx: Vreme reakcije-aktiviranja regulacije (1-999sek.) Merenje se vrsi svake sekunde a promena stanja izlaza (regulacija) nakon ovog vremena.
Termo senzor-sonda: Namenjena za rad u vazduhu ili suvim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Produzenje prikljucnih kablova moguce do nekoliko desetina metara, standardnim kabelom, vodeci racuna o polaritetu. Paznja-digitalna senzorska sonda - ako je nispravna komunikacija sa kontrolnim panelom (ili postoje smetnje) na ekranu je vrednost temperature 00.0 (te nakon nekog vremena trepece oznaka Son!).
Zastita od kvara termo-sonde: U slucaju kvara-prekida ili merne temperature van definisanih granica, na ekranu je oznaka Son a svi izlazi su iskljuceni.
Izlazi 1-6: Interni SSR izlaznog napona 220V/50Hz za max opterecenje do 0,5A. Predvidjeni za pogon sklopki-kontaktora na 220V (po mogucstvu koristiti modele sa ugradjenim RC filterom na spulni-namotaju sklopke).
Prikljucenje na napajanje: Po mogucstvu voditi racuna o rasporedu prikljucaka mreznog napajanja (FAZA/NULA) naznacenom na klemama.
Rucne komande za aktiviranja izlaza: Uredjaj iskljuciti sa napajanja, stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Na ekranu je oznaka (r0). Gornjim tasterom izabrati izlaz (r1-r6) a stiskom na donji taster izabrani izlaz je aktivan. Izlaz iz ovog menija je iskljucenjem napajanja.

Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke-kontaktori, trafoi, el. motori i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Reset na proizvodne vrednosti (default): GTaster+DTaster+Napajanje+3sek.

Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

opseg:-10/+100C, prikaz:0,1C, tacnost 0,3C, produzenje senzorskog kabela do vise desetina metara standardnim tro-zilnim kabelom, za kontrolu ventilacije/temperature u farmama, plastenicima...
120€
Komplet sadrzi: uredjaj, senzorsku sondu sa 1m kabela i uputstvo za rad

Dodatna oprema - rezervni delovi (isporuka na zahtev):
Rezerva: Termo-senzorska sonda sa 1,5m kabela tip: SenzorSonda-DS18 - 10€


 

BFP612DS: Termo Procesor sa 6 izlaza za stepenastu kontrolu ventilacije u farmama (1xGREJANJE + 4xHLADJENJE + 1xALARMNI IZLAZ)

web sim:

 

Opis: Izlaz1 kontrolise proces GREJANJE a Izlazi2-Izlaz6 HLADJENJE u kontrolisanom prostoru. Takodje, Izlaz6, zavisno od korisnicki-podesenih vrednosti moze da ima vise funkcija. Radni program kontrolise stanje izlaza na svake 2 sekunde redosledno 1-6 (da se izbegne istovremeno ukljucenje/iskljucenje vise izlaza).

SET-Radno zadavanje: Tokom radnog stanja stiskom na panelne komandne tastere (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se:
- GORNJI tater:
P21 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza2 (Steper1)
P22 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza3 (Steper2)
P23 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza4 (Steper3)
P24 xxx: HLADNJENJE-Zadata temperatura ukljucenja Izlaza5 (Steper4)
Iskljucenje gornjih izlaza (2-4) je kada merena temperatura padne izspod zadatih vrednosti za vrednost zadate histereze (h20).
L25 xxx: Zadata DONJA granica temperature ISPOD koje se aktivira Izlaz6.
H25 xxx: Zadata GORNJA granica temperature IZNAD koje se aktivira Izlaz6.
Za Izlaz6 vazi zadata histereza (h20) kod povratka temperature u zadate granice. Zavisno od zadatih vrednosti korisnik sam definise funkciju ovog izlaza (kao Steper5, Alarmni izlaz za mernu temperaturu i sl.).
- DONJI taster:
P10 xxx: GREJANJE-Zadata temperatura ISKLJUCENJA izlaza za grejanje (iznad ove vrednosti Izlaz1 se iskljuci )
P11 xxx: GREJANJE-Zadata temperatura UKLJUCENJA izlaza za grejanje (ispod ove vrednosti Izlaz1 se ukljuci)

PRESET-Servisno podesavanje: (Potrebno je: iskljuciti uredjaj sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se za redom:
h20 xxx: Histereza za izlaze za HLADJENJE (2-6). Najcesca vrednost u opsegu 0-10C.
ct xxx: Korekcija merne vrednosti (+/-) - korisnicko bazdarenje instrumenta
Dok se brojna vrednost nalazi na ekranu promena je na tasterima.
Termo senzor-sonda: Namenjena za rad u vazduhu ili suvim materijalima. Za primenu u tecnostima koristiti odgovarajucu zastitnu cev. Produzenje prikljucnih kablova moguce do nekoliko desetina metara, standardnim kabelom, vodeci racuna o polaritetu. Paznja-digitalna senzorska sonda - ako je nispravna komunikacija sa kontrolnim panelom (ili postoje smetnje) na ekranu je vrednost temperature 00.0 (te nakon nekog vremena trepece oznaka Son!).
Zastita od kvara termo-sonde: U slucaju kvara-prekida ili merne temperature van definisanih granica, na ekranu je oznaka Son a svi izlazi (osim Izlaza1-GREJANJE) su ukljuceni.
Izlazi 1-6: Interni SSR izlaznog napona 220V/50Hz za max opterecenje do 0,5A. Predvidjeni za pogon sklopki-kontaktora na 220V (po mogucstvu koristiti modele sa ugradjenim RC filterom na spulni-namotaju sklopke).
Prikljucenje na napajanje: Po mogucstvu voditi racuna o rasporedu prikljucaka mreznog napajanja (FAZA/NULA) naznacenom na klemama.
Rucne komande za aktiviranja izlaza: Uredjaj iskljuciti sa napajanja, stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Na ekranu je oznaka (r0). Gornjim tasterom izabrati izlaz (r1-r6) a stiskom na donji taster izabrani izlaz je aktivan. Izlaz iz ovog menija je iskljucenjem napajanja.

Ostale napomene:
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke-kontaktori, trafoi, el. motori i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Reset na proizvodne vrednosti (default): GTaster+DTaster+Napajanje+3sek.

Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

opseg:-10/+80C, prikaz:0,1C, tacnost 0,3C, produzenje senzorskog kabela do vise desetina metara standardnim tro-zilnim kabelom, za stepenastu kontrolu ventilacije/temperature u farmama, plastenicima...
120€
Komplet sadrzi: uredjaj, vodootpornu digitalnu senzorsku termo-sondu (DS18) sa 1m kabela i uputstvo za rad

Dodatna oprema - rezervni delovi (isporuka na zahtev):
Rezerva: Termo-senzorska sonda sa 1m kabela tip: SenzorSonda-DS18 - 10€


 

15. Monofazni regulatori snage -BROJA obrtaja el. motora upravljani TEMPERATUROM:

PcTermoregulatori Ventilator1 BMD-202: Monofazni regulatror snage (npr broja obrtaja el. motora ventilatora) proporcionalno upravljan mernom temperaturom sa 2 izlaza (100%+Grejanje): -- vidi pdf uputstvo

 

20. Procesori upravljani mernom RELATIVNOM VLAGOM VAZDUHA:

PcTermoregulatori TSonda1 BHR10: Programabilni regulator relativne vlaznosti vazduha sa jednim regulacionim izlazom: opseg: 0/100% RH, prikaz:0,1%RH, tacnost 1%, za primenu u farmama, uzgajalistima, plastenicima, magacinskim prostorima... Isporuka u kompletu sa senzorskom sondom duzine 1,5m. -- vidi pdf uputstvo

 

30. Procesori upravljani mernom RELATIVNOM VLAGOM VAZDUHA+TEMPERATUROM:

PcTermoregulatori

BFP810: Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza + proporcionalni DC izlaz 0-5V + alarmni izlaz 5V i senzorskom sondom u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
Primene: za regulaciju relativne vlaznosti vazduha i temperature, za farme-uzgajalista (zivina, svinje, stoka, biljke), susare, magacinske prostore, hale i sl.
TermoProcesori Forma: panelna
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP65

 

web sim:

 

HTSonda1

Opis: Tokom rada na ekranu se naizmenicno prikazuje vrednost merene temperature i relativne vlaznosti u kontrolisanom prostoru i to:
tEC xx.x: trenutna merena vrednsot temperature (u step. C)
rhP xx.x: trenutna merena vrdnost relativne vlaznosti vazduha (u procentima). Radni program - vidi dole.
Set-Referentna temperatura: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikaze se programabilna vrednsot:
P-0 xxx: Referentna temperatura
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.
Set-Ostali radni parametri: Stiskom na DONJI taster prikazu se programabilne vrednosti:
P-1 xxx: Zadati minimalni procenat rada (za izlaz 0-5V)
P-2 xxx: Zadati procenat prirasta (izlaza 0-5V) za promenu temperature od 0,5C.
P-3 xxx: Zadata granica vlaznosti za ciklus HLADJENJA
P-4 xxx: Vreme aktivnog rada izlaza za HLADJENJE (impuls 0.1-99.9min)
P-5 xxx: Vreme pauze izlaza za HLADJENJE (pauza 0.1-99.9min)-samo ako je P-8=0
P-6 xxx: Vreme aktivnog rada izlaza POPRECNE VENTILACIJE (impuls 0.1-99.9min.)
P-7 xxx: Vreme pauze rada izlaza POPRECNE VENTILACIJE (pauza 0.1-99.9min.)-samo ako je P-8=0
P-8 xxx: Auto-rad PV: 0=vaze programi P-6 i P7 1=konstantan rad
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je na tasterima.

Programski upisane vrednosti:
Za izlaze Steper1-3: Ako je merna temperatura veca za 4C od referentne (P-0) aktivan je izlaz Steper1, za 5C izlaz Steper2 a za 6C izlaz Steper3.
Temperatura aktivnog grejanja: Ako je merna temperatura za 0,5C manja od referentne.
Ove vrednosti se ne mogu menjati (upisane u program i vezane za P-0).

Preset-servisno podesavanje:
1. Uredjaj iskljucen sa napajanja
2. Stisnuti DONJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti taster. Za redom se prikazu sledece vrednosti:
ht xx.x: histereza temperature (step. C)
Ct xx.x: Korekcija merne vrednosti temperature
hrh xx.x: histereza relativne vlaznosti (%)
Crh xx.x: Korekcija merne vrednosti vlage
Pn1: 0=Kod aktivnog hladjenja izlaz iskljucen=0V 1=Kod aktivnog hladjenja izlaz aktivan (prema racunu u programu)
uo: Opseg izlaznog DC napona 0=0-5V 1=0-10V (VAZI ZA MODEL BFP810-10V)
Promenu vrednosti vrsimo kao kod promene radnih parametara (gore opisano).
Tokom radnog ciklusa pristup ovom programskom meniju nije moguc.

Naponski proporcionalni izlaz 0-5V: Proporcionalno povecavanje vrednosti porastom merne temperature zavisno od zadatih parametara (P0/P1/P2). Max izlazna struja 20mA. Sluzi za pogon spoljnjih regulacionih elemenata ventilacije upravljanih DC naponom (Frekventni regulatori upravljani DC naponom, vitla za otvaranje ventilacionih otvora i sl.) Za vise informacija kontaktirati proizvodjaca.
Rucne komande - upravljanje DC izlazom 0-100%: Uredja iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Podesavanje procenta 0-100% za izlazni DC napon. Izlazak - prekidom napajanja.

Zastita od neispravnosti senzorske sonde: U slucaju kvara senzorske sonde (ili prekida komunikacije sa istom) na ekranu kontrolno-upravljackog procesora trepce oznaka Son a adekvatni izlazi za slucaj alarmne ventilacije su aktivni.
Izlazi1-6: Interni SSR sa izlaznim naponom 220v/0,5A (za pogon enegretskih sklopki-kontaktora na 220v)
Alarmni izlaz: Naponski izlaz (0V=alarm nije aktivan, 5V=alarmno stanje aktivno) za max struju do 20mA.
Stanja aktivnog alarmnog izlaza:
1. Merena temperatura veca od referentne za 8 i vise step. C (programski definisano-bez mogucnosti podesavanja)
2. Merena temperatura manja od referentne za 4 i vise step. C (programski definisano-bez mogucnosti podesavanja)
3. Kvar-prekid komunikacije sa senzorskom sondom
Alarm se automatski resetuje nakon odklanjanja uzroka aktiviranja (auto-reset funkcija).

Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

BFP810 Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza, proporcionalnim naponskim DC izlazom 0-5V, alarmnim 5V izlazom i senzorskom sondom HTSonda1 u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
200€
Komplet sadrzi: uredjaj, senzorsku sondu sa 2m kabela i uputstvo za rad

BFP810-10V Vlago+Termo Procesor sa 6 SSR izlaza, proporcionalnim naponskim DC izlazom 0-10(5)V, alarmnim 5V izlazom i senzorskom sondom HTSonda1 u namenskom kucistu sa sinterovanom mernom glavom
250€
Komplet sadrzi: uredjaj, senzorsku sondu sa 2m kabela i uputstvo za rad

 

40. Sigurnosno-zastitno-alarmni uredjaji za farme-uzgajalista:

BFP-JRKA2: Alarmna Centrala u relejnom kucistu sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza + naponski ulaz 5Vdc + 2 relejna izlaza (TRUBA + LAMPA) + spoljnja komanda RESETA alarmnog stanja

Alarmna jedinica za farme

Opis: Alarmna jedinica za dojavu alarmnih stanja u kontrolisanom objektu-elektro ormanu. Opremljena sa 2 alarmna (kontaktna) ulaza i 2 relejna alarmna izlaza (TRUBA+LAMPA). Aktiviranjem alarmnog stanja (na nekom od 2 ulaza) ukljucuje se zvucna i opticka (vizuelna) dojava alarmnog stanja a resetovanje-kvitiranje alarmanog stanja vrsi se na spoljnjem reset tasteru. Akumulatorsko napajanje iz kompleta obezbedjuje autonomiju rada vise sati po nestanku mreznog napona. Reset taster i elemente opticke signalizacije (lampa 12Vdc) korisnik bira po zelji (nisu u kompletu).
Primena: Obavezan sastavni deo komandnih ormana u farmana-uzgajalistima i svida gde anomalije u radu sistema ( nestanak faznih napona, ispadi bimetala zastite el. motornog pogona, ispadi napojnih osiguraca i sl.) mogu izazvati stetne posledice...
Montaza: na standardnu DIN sinu 35mm.
BFP-JRKA2 Alarmna Centrala u relejnom kucistu sa ulazom za rucno kvitovanjem tip: BFR-JRKA2
120€
Komplet sadrzi: uredjaj+mrezni adapter 15VDC (aku punjac)+ Akumulator 12V/1,2Ah+Piezo sirenu 120db+uputstvo

PcTermoregulatori VCR-PV3FA Programabilni trofazni VOLTMETAR sa relejnim izlazom, zastita od nestanka-ispada-anomalija faznih (ili 3x monofazni) napona. Zastita elektro-motornog pogona (el. motora) od ispada-asimerije jednog ili vise faznih napona. Prikaz stanja kontrolisanih osiguraca...

SmsKontroleri Botronic SMS Alarmno-dojavni komplet tip BSR3Aku-NTK1: Trenutna dojava putem SMS poruka - nestanka/povratka mreznog napajanja + Temperaturni alarm (donja+gornja temperaturna alarmna granica)+kontaktni alarm. Posebno razvijen za primenu u farmama... vidi vise

 

50. Ostala prateca-dodatna oprema:

PcTermoregulatori BMD-103: Monofazni regulator snage-dimer sa postepenim ukljucenjem/iskljucenjem kontrolisan spoljnjim kontaktom (SOFT START-STOP funkcija) - za regulacija OSVETLJENJA... vidi vise

Vidi takodje i:
SusaraProcesor61PC: Procesor za susare (testenine, voce-povrce, zitarice...) sa 6 izlaza i izlazom za prikljucenje-upravljanje i preko PC racunara
Procesori za farme...

 

GORE