Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

Tezina/sila-DozirnoKontrolne procesorske vage: merenje, doziranje, upravljanje, kontrola..

Senzori sile/tezine - opteretne celije:
BLC: Merenje opterecenjem jedne tacke senzora (single point load cell)

Botronic.rs: BLC

Senzori tezine su iz grupe tezinskih senzora oslonjenih jednom stranom na stabilnu osnovu a na drugoj strani senzora se montira prihvatna posuda/ploca na koju se stavlja-dozira mereni materijal (single point load cell). Za sve modele vazi: izlazni napon 2mV/V, max preopterecenje do 120% opsega, granica trajne deformacije 150% opsega...
BLC10KG
- Za Max opterecenje do 10Kg - Modeli: CZL623B
40€
BLC50KG
- Za Max opterecenje do 50Kg - Modeli: CZL650 ili CZL623B
40€
BLC100KG
- Za Max opterecenje do 100Kg - Modeli: CZL623B
40€
BLC200KG
- Za Max opterecenje do 200Kg - Modeli: CZL623B
40€
Komplet sadrzi: Senzor sa 3m prikljucnog kabela i certifikatom proizvodjaca

 

Procesorske dozirne-kontrolne vage sa 4 izlaza:

BPV410-MP4: DigProg Vaga sa 4 relejna izlaza (Rel1+Rel2+Rel3+Rel4) i spoljnjom TARA komandom (€100)
Karakteristike: Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA Tip regulacije: tezina/sila Merno-regulacioni opseg: 1-10000kg Rezolucija prikaza:1/10/100/1000g. Tacnost:1 Izlaz: 4x Relajni 3A/250V Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Primene:
Kontrola tezine/sile sa aktivacijom izlaza 1-4, stepenasto doziranje, kontrola i indikacija tezine ili prisustva sile...
Komplet: uredjaj i detaljno uputstvo -
Vidi vise o proizvodu...

BPV401-DGF: DigProg Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza (GRUBO+FINO+PUNA+PRAZNI) i spoljnjom START komandom (€120)
Karakteristike: Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA Tip regulacije: tezina/sila Merno-regulacioni opseg: 1-10000kg Rezolucija prikaza:1/10/100/1000g. Tacnost:1 Izlaz: 4x Relajni 3A/250V Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Primene:
Kontrola doziranja materija sa finom i grubom merom, za automatske i polu-automatske pakerice, kontrola i indikacija tezine...
Komplet: uredjaj i detaljno uputstvo -
Vidi vise o proizvodu...

 

BPV401-DGF: Programabilna Dozirna Vaga sa 4 izlaza (FINO i GRUBO doziranje, PRAZNJENJE i vaga PUNA) za doziranje jedne komponente sa dva intenziteta ili dve razlicite komponente
TermoProcesori Panelna forma
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP65

Opis: Mogucnost kontrole doziranja jedne komponente sa dva intenziteta (GRUBO i FINO) ili dve nezavisne komponente na zadatu meru. Vaga kontrolise i proces praznjenja. Indikacija punjenja na meru (vaga puna) ostvarena na posebnom izlazu. Mogucnost prikljucenja vise senzora i daljnje automatizacije doziranja (upravljanje vagom sa PLCa, PCa i sl.) kao i povratna informacija o napunjenosti na zadatu meru. Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije (izlaza 2mV/V) u opsegu 1-5000kg. Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: za precizna doziranja na zadatu meru, rucne, poluautomatske ili automatske pakerice i sl.

Modeli-tipovi (klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo):
BPV401-DGF: napajanje 220V, izlazi: 4xRelejni 3A/220V
120€

 

Dodatna oprema (na zahtev): svi senzori tezine BLC serije - isporuka senzora prema zahtevu
Komplet sadrzi: procesorski uredjaj (PLC) i uputstvo za upotrebu

Preporuka dodatne regulacione opreme i pribora uz gornji model:
- Kod vibro-doziranja koristiti modele elektro-magnetnih vibro-drajvera sa dve radne brzine-intenziteta rada-doziranja- vidi: MonoDimeri
- Kod doziranja el. motorom 12-24Vdc (puzni dozator, pokretna trakai sl.) koristiti PWM DCMotor regulatori sa mogucnoscu izbora brzina obrtaja.


 

Procesorske vage sa 5 izlaza :

BPV501-D4K: Programabilna Dozirna Vaga za doziranje do 4 komponente sa PUNO izlazom za dojavu postizanja krajnje mere - zavrsetka doziranja
TermoProcesori Panelna forma
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP65

Opis: Mogucnost kontrole doziranja do 4 nezavisne komponente na zadate mere Co1-Co4. Vaga ne kontrolise praznjenje ali detektuje izpraznjenost. Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije (izlaza 1-2-3mV/V) u opsegu 1-5000kg. Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: za doziranje vise komponenti...

Modeli-tipovi (klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo):
BPV501-D4K: napajanje 220V/12vdc, izlazi: 5xRelejni 3A/220V
180€

vidi vise o proizvodu...

 

 

Dodatna oprema (na zahtev): svi senzori tezine BLC serije - isporuka senzora prema zahtevu
Komplet sadrzi: procesorski uredjaj (PLC) i uputstvo za upotrebu

 

Procesorske vage sa 8 izlaza :

BPV801-D7K: Programabilna Dozirna Vaga sa 8 relejnih izlaza - za doziranje do 7 nezavisnih komponenti sa PUNO izlazom za dojavu postizanja krajnje mere - zavrsetka doziranja
TermoProcesori Panelna forma
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP65

 

Opis: Mogucnost kontrole doziranja do 7 nezavisnih komponenti na zadate mere Co1-Co7. Vaga ne kontrolise praznjenje ali detektuje izpraznjenost. 8xRelejni izlaz 3A/230V. Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije u opsegu 1-5000kg. Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: za doziranje vise komponenti...

Modeli-tipovi (klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo):
BPV801-D7K: napajanje 9-12VDC, izlazi: 8x relejni 3A/230V
220€

 

Dodatna oprema (na zahtev): svi senzori tezine BLC serije - isporuka senzora prema zahtevu
Komplet sadrzi: procesorski uredjaj (PLC), napojnu jedinicu (adapter) 9-12Vdc i uputstvo za upotrebu

 

Procesorske vage sa izlazom za PC racunar:

BPV-VagaPc: Programabilna panelna vaga sa prikazom merne vrednosti na ekranu i ispisom-memorisanjem (auto-rucno) pojedinacnih mernih vrednosti na PC racunaru

Botronic-VagePC

Botronic: VagePc

BtcScada

Opis: Prikljucenjem na PC racunar i uz pratecu programsku podrsku mogucnost automatskog (opterecenjem vage) ili manuelnog (na spoljnjem tasteru) upisa-memorisanja mernih vrednosti u dnevnim log fajlovima PC racunara. Mogucnost pregleda log fajlova (po datumima i vremenu svakog pojedinacnog merenja-zapisa) kao i automatski upis ukupne dnevne zbirne mere (dnevni total). Mogucnost prikljucenja jednog ili vise senzora tezine-opteretne celije (izlaza 2mV/V) u opsegu 1-5000kg (vidi gore ponudjene tipove senzora BLC serije). Automatska rezolucija: do 10Kg=1g, od 11-100Kg=10g, od 101-1000kg=100g, preko 1000kg=1Kg
Prikaz: na svetlecem displeju velike vidljivosti (visina cifara 13mm)
Primena: automatska akvizicija mernih vrednosti, pregled pojedinacnih merenja i zbirne dnevne mere (dnevnog totala),

Modeli-tipovi (klikni na oznaku modela za detaljno pdf uputstvo):

BPV-VagaPc10: napajanje 220V, izlaz za PC racunar
250€
BtcScadaVagaPc10: PC Programska aplikacija (za winows os) - isporuka uz uredjaj

 

 

Dodatna oprema (na zahtev): svi senzori tezine BLC serije - isporuka senzora prema zahtevu
Komplet sadrzi: procesorski panelni uredjaj (PLC) i uputstvo za upotrebu (+softver)

GORE