Botronic.rs - Botronik elektronika-projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja: Novi Sad-Sremska Kamenica-SERBIA
tel: 0642664273 - Email: botronik@gmail.com - Firma-PIB:100457760/107768116 - NASLOVNA - KONTAKT - CENE

Merenje i regulacija vakuma i pritiska:

Senzori pritiska ili vakuma:

MPX: SENZORI VAKUMA ILI PRITISKA SERIJE: MOTOROLA MPX

Botronic - senzori vakuma ili pritiska serije Motorola

Botronic - senzor vakuma ili pritiska serije Motorila MPX

Dole navedeni panelni regulacioni uredjaji predvidjeni su za prikljucenje nekog od ovde navedenih senzora pritiska. Svi senzori diferencijalnog tipa (meri se razlika pritiska na dva odvojena ulaza), fabricki kalibrisani i poseduju internu temperaturnu kompenzaciju. Predvidjeni su za radnu temperaturu do 85C. Opremljeni su sa dva ulaza za prikljucenje pritiska. Jedan ulaz je za pozitivni pritisak i koristi se u slucaju kada je na tom ulazu veci pritisak od pritiska na drugom ulazu. Drugi ulaz (VAKUM ULAZ) se koristi u slucajevima kada se na tom ulazu ostvaruje pritisak manji od pritiska na prvom ulazu (kada se vrsi VAKUMIRANJE). Na ovaj nacin isti senzor se moze koristiti za merenje-regulaciju pritiska/vakuma u zavisnosti koji od ulaza se koristi kao referentni. Ulaz pozitivnog pritiska opremljen je silikonskom zastitnom membranom radi mogucnosti merenja pritiska i drugih medija...

Modeli-tipovi:
SenzorVakuma MPX5100: 0-1 Bar (0-100kPa) pritiska/vakuma
30€
SenzorVakuma MPX5500: 0-5Bara (0-500kPa) pritiska/vakuma
30€
 
Komplet: Senzor sa 1,5m prikljucnog trozilnog kabela

 

Panelni Procesori pritiska ili vakuma sa jednim izlazom:

BPP-10A: Programabilni regulator pritiska/vakuma sa relejnim izlazom

Opis: Klasicni regulator pritiska/vakuma ON/OFF regulacije. Prikaz merne vrednosti i zadatih parametara na jednom displeju. Zadavanje donje(Lo)/gornje(Hi) radne vrednosti, izbor programa-nacina rada, korekcija (korisnicko bazdarenje instrumenta) merne vrednosti...
Karakteristike: Napajanje 220v, potrosnja 2VA, Izlaz: relejni (preklopni) 5A/230V,
Prikaz: svetleci displej velike vidljivosti Kuciste: Panelna izvedba 48x96x70mm
Senzor: Odgovarajuci senzor MPX serije. Kabel senzora se moze po zelji produziti do vise metara, standardnim 3x0.75mm2 kabelom.
Laka i brza manipulacija-koriscenje uz uputstvo na domacem jeziku.
Primena: programabilni manometri, kompresorska postrojenja, zapostizanje vakuma/podpritiska i sl.

Modeli-tipovi:
BPP10-100kPa: opseg 0-1Bar - za vakum (u kompletu sa senzorom MPX5100)
80€
BPP10-500kPa: opseg 0-5Bara - za vakum ili pritisak (u kompletu sa senzorom MPX5500)
80€
Vidi vise
Komplet: uredjaj, odgovarajuci senzor pritiska/vakuma sa 1m kabela i uputstvo

 

Panelni Procesori pritiska/vakuma sa vise izlaza:

BPP20: Prog. Panelni Procesor PRITISKA-VAKUMA sa 2 relejna izlaza: REGULACIONA + ALARMNA FUNKCIJA - za sve tipove ponudjenih senzora pritiska MPX serije

WebSim-ceo ekran:

Opis: Merenje i prikaz trenutne merne velicine pritiska u kPa/Bar (kPa=kilo Paskali 100kPa=1Bar) ili po izboru zavisno od izabranog mesta decimalne tacke (P12). Merni opseg zavisno od modela-senzora i parametra (P18). Nacin rada izlaza zavisi od izabranog radnog programa (P14).
SET-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu je prikaz merne vrednosti. Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikazu se za redom programabilne vrednosti i to:
Lo xxx: Zadata vrednost DONJE granice
Hi xxx: Zadata vrednost GORNJE granice
Dok je brojna vrednost promenljive na ekranu promena je na tasterima.
PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj servisni meni potrebno je:
- Uredjaj iskljuciti sa napajanja
- Stisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sekunde odpustiti taster. Prikaze se redom:
P10 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta (korisnicko bazdarenje)
P12 xxx: Prikaz-mesto decimalne tacke: 0=bez 1=xx.x 2=x.xx
P14 xxx: Izbor radnog programa: 1=Program1-regulacija: Porastom merne vrednosti preko GORNJE (Hi) granice Izlaz1-Rel1 se iskljuci a ukljuci padom ispod DONJE (Lo) granice za vrednost zadate histereze. Izlaz2-Rel2 se u ovom programu ne koristi. 2=Program2-alarmni: Porastom/padom merne vrednosti preko/ispod GORNJE(Hi)/DONJE(Lo) granice Izlaz1-Rel1/Izlaz2-Rel2 se ukljuci. Povratkom u zadate granice (za +/- vrednost histereze) izlazi se iskljuce.
P16 xxx: Zadata HISTEREZA (razlika ON/OFF stanja) izlaza. Vazi za Hi/Lo vrednost.
P18 xxx: DELILAC ulaznog mernog opsega (zavisno od prikljucenog senzora). Pun opseg je 0-1000 (DELILAC=1), 0-500 (DELILAC=2) itd.
Dok se brojna vrednost nalazi na ekranu promena je na tasterima.
Izlazi: 2xRelejni do max. 5A/230V.
Senzor pritiska: Motorol-MPXserija diferencijalnih senzora pritiska (razlika pritisaka izmedju ulaza). Poseduje dva ulaza - za PRITISAK (crveno) i VAKUM. Ako se meri-regulise pozitivni pritisak koristiti PRITISAK ulaz a ako se meri-regulise vakum (negativni pritisak) prikljuciti na VAKUM ulaz. Na ekranu je uvek pozitivna merna vrednost.
Napomene:
1. Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje nekog od izlaza (Rel1/Rel2).
2. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. DEFAULT RESET: Stisnuta oba tastera, prikljuciti napajanje, nakon 3 sek. odpustiti.


Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

Botronic-TermoProcesori BPP20 napajanje: 220v, prikaz: LED 3 cifre, opseg: 0-999 (programabilno), 2 relejna izlaza 2x5A/250 - NE SADRZI SENZOR PRITISKA - (korisnik bira senzor po zahtevu - odgovara za sve ponudjene modele MPX serije)
150€

Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za rad (senzor pritiska nije u komletu - isporuka prema zahtevu)

na vrh strane